Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Tytuł raportu: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Data: 26.03.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2020

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu zawiadomień sporządzonych na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Komisji (UE) nr 596/2014 przez osoby pełniące obowiązki zarządcze, o złożeniu przez niżej wymienione osoby zapisów na sprzedaż akcji Emitenta na rzecz Ringier Axel Springer Media AG z siedzibą w Zurychu, Szwajcaria, jako podmiotu nabywającego w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonego w dniu 26 lutego 2020 r. przez Ringier Axel Springer Media AG.

Zawiadomienia zostały sporządzone przez następujące osoby:

1. Pana Tomasza Święcickiego, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o złożeniu w dniu 23 marca 2020 r. zapisu na sprzedaż 7.069.336 akcji Emitenta;

2. Pana Jarosława Święcickiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, o złożeniu w dniu 24 marca 2020 r. zapisu na sprzedaż 3.921.985 akcji Emitenta;

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienia, o których mowa powyżej.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Tomasz_Swiecicki_zawiadomienie.pdf 8,2 KiB
Jaroslaw_Swiecicki_zawiadomienie.pdf 8,2 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce