Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Tytuł raportu: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Data: 05.05.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 25/2020

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje iż w dniu 5 maja 2020 r. otrzymał od Wondelay Investments Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr, zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Emitent w załączeniu przekazuje pełną treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Zawiadomienie_Wondelay_Investments_Ltd.pdf 2.2 MiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce