Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki MZN Property SA w drodze przymusowego wykupu

Tytuł raportu: Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki MZN Property SA w drodze przymusowego wykupu
Data: 05.06.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 31/2020

Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki MZN Property SA w drodze przymusowego wykupu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 5 czerwca 2020 r. od Pekao Investment Banking SA, działającego jako podmiot pośredniczący, Informacji o zamiarze nabycia akcji Spółki MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w drodze przymusowego wykupu.

Emitent w załączeniu umieszcza Informację, o której mowa powyżej.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

MZN_Property_Przymusowy_wykup.pdf 3,0 MiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce