Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Tytuł raportu: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
Data: 16.06.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 32/2020

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Komisji (UE) nr 596/2014 przez Ringier Axel Springer Media AG, działającego jako osoba blisko związana z Panem Markiem Dekanem, pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o zawarciu w dniu 10 czerwca 2020 r. transakcji nabycia 253.068 akcji Emitenta.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ringier Axel Springer Media AG wraz z zawiadomieniem, zawiadomienie jest dokonywane w związku z rozliczeniem przymusowego wykupu ogłoszonego przez Ringier Axel Springer Media AG w dniu 5 czerwca 2020 r. W wyniku rozliczenia przymusowego wykupu w dniu 10 czerwca 2020 r. Ringier Axel Springer Media AG posiada obecnie bezpośrednio i indywidualnie 33 805 370 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 79,58% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do wykonywania 33 805 370 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 79,58% ogólnej liczby głosów. Jednocześnie z podmiotami działającymi w porozumieniu z Ringier Axel Springer Media AG, tj. z: (i) Panem Jarosławem Święcickim, (ii) Panem Dariuszem Piszczatowskim, (iii) Sui Generis Investments Ltd (z siedzibą w Larnace, Cypr), (iv) Wondelay Investments Ltd (z siedzibą w Nikozji, Cypr) oraz (v) Alterium Holding Sp. z o.o. (z siedzibą w Szczecinie, Polska), Ringier Axel Springer Media AG posiada bezpośrednio 42 478 221 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, odpowiadających 100% kapitału zakładowego Spółki, łącznie uprawniających do wykonywania 42 478 221 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 100% ogólnej liczby głosów.

Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Zawiadomienie_RASMAG.pdf 984.2 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce