Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Emitenta

Tytuł raportu: Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Emitenta
Data: 22.06.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku, Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent") uprzejmie informuje, że w dniu 22 czerwca 2020 r. Pan Piotr Boliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta oraz Pan Przemysław Sypniewski - Członek Rady Nadzorczej Emitenta, złożyli oświadczenia o cofnięciu rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej, złożonych w dniu 28 kwietnia 2020 roku ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia MZN Property Spółki Akcyjnej.

W związku z cofnięciem rezygnacji, Pan Piotr Boliński i Pan Przemysław Sypniewski kontynuują wykonywanie mandatów w Radzie Nadzorczej Emitenta, na zasadach ogólnych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce