Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MZN Property S.A. w dniu 14 lipca 2020 roku.

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MZN Property S.A. w dniu 14 lipca 2020 roku.
Data: 14.07.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 34/2020

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MZN Property S.A. w dniu 14 lipca 2020 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MZN Property S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 14 lipca 2020 r. na podstawie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, w trybie nieformalnym odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd MZN Property S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 14 lipca 2020 roku w Warszawie.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

2020-07-14_ZWZ_MZN_Property_SA_tresc_uchwal.pdf 343,3 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce