Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 lipca 2020 r.

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 lipca 2020 r.
Data: 14.07.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2020

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 lipca 2020 r.:

Ringier Axel Springer Media AG

Liczba głosów na ZWZ - 33 805 370

Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 79,58%

Procentowy udział w ogólnej liczby głosów – 79,58%

Jarosław Święcicki

liczba głosów na ZWZ – 3 921 985

procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 9,23%

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 9,23%

Dariusz Piszczatowski (bezpośrednio i poprzez Sui Generis Investments Ltd.)

liczba głosów na ZWZ – 2 194 950

procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 5,17%

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 5,17%

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Święcicki- Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski- Wiceprezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce