Raport bieżący nr 37/2020 (ESPI)

Złożenie wniosku o wycofanie akcji MZN Property S.A. z obrotu na rynku regulowanym GPW.

Raport bieżący nr 36/2020 (ESPI)

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MZN Property S.A.

Raport bieżący nr 35/2020 (ESPI)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 lipca 2020 r.

Raport bieżący nr 34/2020 (ESPI)

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MZN Property S.A. w dniu 14 lipca 2020 roku.

Raport bieżący nr 33/2020 (ESPI)

Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Emitenta

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce