Raport bieżący nr 13/2020 (ESPI)

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 12/2020 (ESPI)

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 11/2020 (ESPI)

Informacja dotycząca przewidywanego zmniejszenia przychodów w kwietniu 2020 r.

Raport bieżący nr 10/2020 (ESPI)

Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych w lutym 2020 r.

Raport bieżący nr 9/2020 (ESPI)

Stanowisko Zarządu dotyczące ogłoszonego wezwania

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce