Raport bieżący nr 24/2019 (ESPI)

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący nr 23/2019 (ESPI)

Informacje o nowo powołanych członkach Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 22/2019 (ESPI)

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 21/2019 (ESPI)

Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych w maju 2019 r.

Raport bieżący nr 20/2019 (ESPI)

Zmiana stanu posiadania

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce