Raport bieżący nr 21/2019 (ESPI)

Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych w maju 2019 r.

Raport bieżący nr 20/2019 (ESPI)

Zmiana stanu posiadania

Raport bieżący nr 19/2019 (ESPI)

Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot powiązany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 18/2019 (ESPI)

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 17/2019 (ESPI)

Informacja o zawarciu istotnej umowy

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce