Raport bieżący nr 37/2018 (ESPI)

Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot powiązany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 36/2018 (ESPI)

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 35/2018 (ESPI)

Zakończenie wstępnych rozmów dotyczących możliwości nabycia spółki

Raport bieżący nr 34/2018 (ESPI)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 listopada 2018 r.

Raport bieżący nr 33/2018 (ESPI)

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MZN Property S.A. w dniu 26 listopada 2018

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce