Raport bieżący nr 16/2019 (ESPI)

Informacja o procesie zawarcia istotnej umowy

Raport bieżący nr 15/2019 (ESPI)

Powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr 14/2019 (ESPI)

Odwołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr 13/2019 (ESPI)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r.

Raport bieżący nr 12/2019 (ESPI)

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MZN Property S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce