Raport Bieżący nr 17/2013 (EBI)

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu \"HeRosi organizacji\" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Raport bieżący nr 7/2013 (ESPI)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 13.06.2013 r.

Raport Bieżący nr 16/2013 (EBI)

Informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję Akcji serii C i D

Raport bieżący nr 5/2013 (ESPI)

Zawiadomienie o trasakcjach osoby zobowiązanej - korekta

Raport bieżący nr 4/2013 (ESPI)

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Morizon S.A. - korekta

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce