Raport bieżący nr 34/2018 (ESPI)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 listopada 2018 r.

Raport bieżący nr 33/2018 (ESPI)

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MZN Property S.A. w dniu 26 listopada 2018

Raport bieżący nr 31/2018 (ESPI)

Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych w październiku 2018 r.

Raport bieżący nr 30/2018 (ESPI)

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 listopada 2018 roku

Raport bieżący nr 29/2018 (ESPI)

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce