Rada Nadzorcza

Aleksander Kutela - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Stopa - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Patrick Wehrmann - Członek Rady Nadzorczej

Axel Konjack - Członek Rady Nadzorczej

Maria Ballaun - Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Święcicki - Członek Rady Nadzorczej