Rada Nadzorcza

Mark Dekan - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Stopa - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Franz Kury - Członek Rady Nadzorczej

Axel Konjack - Członek Rady Nadzorczej

Rafał Stroiński - Członek Rady Nadzorczej

Maximilian Nicolai Praetorius Joachim Eugen Freiherr Von Richthofen - Członek Rady Nadzorczej