Zarząd

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Krzysztof Stopa - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, delegowany do Zarządu

Agnieszka Oszczypała - Członek Zarządu